4 - (A Senior, A Vet) (Junior A, Junior B) (B Vet) (B Senior) AM